Oplossingen voor de medische markt

Door de vergrijzing neemt het aantal zorgbehoevenden in de Benelux toe, waardoor vernieuwingen met betrekking tot meubilair en verplegingsmogelijkheden elkaar snel opvolgen. Daarnaast wordt de medische sector gekenmerkt door strenge regelgeving. Bij de vervaardiging van medische producten komen onder andere de volgende uitdagingen voor:

  • Snel onderhoud van medische apparatuur 
  • Betere ergonomie door verstelbare medische apparatuur en meubilair     
Met onze ruime ervaring in de medische sector voor apparatenbouw en meubilair denken we graag met u mee over een gepaste oplossing voor in uw toepassing.