Onderhoud pneumatisch gereedschap voor blindklinknagels - Ontluchten van het hydraulisch systeem Onderhoud pneumatisch gereedschap voor blindklinknagels - Ontluchten van het hydraulisch systeem https://i.vimeocdn.com/video/473246583_100x75.jpg?r=pad PT1M59S 2014-04-29 In deze video wordt uitgelegd hoe u zelf onderhoud uit kunt voeren aan uw pneumatische gereedschap. In deze video wordt specifiek getoond hoe u het hydraulisch systeem kunt ontluchten. Voor meer informatie over de gereedschappen kijkt u op: www.onkenhout.nl/gereedschap-machines-en-service.html No Onkenhout & Onkenhout B.V. 2019 Onkenhout & Onkenhout B.V. onderhoud gereedschap,pneumatisch gereedschap,ontluchten gereedschap,Onkenhout,service

Ontluchten hydraulisch systeem


Kan de nagel niet meer in één keer gezet worden? Ontlucht het hydraulisch systeem.

  • Koppel gereedschap los van perslucht
  • Wacht tot alle lucht uit het systeem is 
  • Verwijder de vier inbusschroeven en vervolgens de luchtkamer
  • Vul de olie bij tot de zwarte kering
  • Pomp de luchtzuiger 5-6 maal naar binnen en weer naar buiten met een langzame, gestage beweging
  • Controleer of er belletjes naar het olieoppervlak opstijgen. Als er nog steeds belletjes verschijnen, herhaalt u de procedure totdat er geen belletjes meer zijn
  • Draai de vulschroef los tot ongeveer 3,6 mm, zodat de overtollige hydraulische olie en de bellen kunnen ontsnappen
  • Wanneer er geen olie meer uit stroomt, draait u de vulschroef aan
 
Gerelateerde producten