REACH – EC1907/2006

De REACH-verordening biedt een alomvattend wetgevingskader voor de productie en het gebruik van chemische stoffen in Europa. Volgens deze regelgeving zijn wij geclassificeerd als downstream gebruiker. 

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt daarom bij onze leveranciers. Wij hebben al onze leveranciers gecontacteerd en geïnformeerd over REACH en hen gevraagd aan hun verplichtingen te voldoen die voortkomen uit de regelgeving. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop (020 6600 202).