Technische informatie snelspanners

Afb. 1: Spanner in een stand door het dode punt.Snelspanners
De zelfremming in het spangewricht voorkomt het zelfstandig openen van de spanarm tijdens de bewerking van het werkstuk.

Afb. 2: Spanner in tussenstand.
Bij het sluiten van de spanner nadert de vasthoudarm van de spanner zeer snel het dode punt van de kniehefboom (draaihoek handvat << draaihoek vasthoudarm).

Afb. 3: Spanner geopend.
De grote openingshoek van de spanarm maakt een ongehinderd laden en lossen mogelijk.De gewrichtsspanners bereiken hun maximale spankracht als de drie draaipunten in een rechte lijn liggen (dode-puntstand). De vergrendeling wordt geactiveerd als een gewricht de dode-puntstand overschrijdt. De mate van overschrijding wordt zorgvuldig bepaald om de maximale spanning te behouden zonder dat de spanner bij trillingen of wisselende belasting opent. 

Technische informatie snelspanners

De krachtversterkende werking van het kniehefboomsysteem in de rechtlijnig werkende spanners wordt geactiveerd om taken zoals eenvoudige gaten boren, vormen, lijmen, samenvoegen, klinken, lassen en afsluiten uit te voeren.

Houdkracht
de houdkracht is de kracht waarmee de gesloten spanarm de op het werkstuk optredende bewerkingskrachten tegenwerkt zonder dat blijvende vervorming optreedt.

Spankracht
De spankracht is de kracht die bij het sluiten van de spanner door de spanarm op het werkstuk wordt uitgeoefend. Voor de in de catalogus aangegeven handkrachten kunnen de betreffende spankrachten worden bereikt.

Bekijk hier het assortiment snelspanners>>