RoHS & REACH Statement

RoHS Statement

RoHS staat voor "Restriction of use of certain Hazardous Substances", ofwel het beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen zoals o.a. lood, kwik en cadmium in elektronische apparaten. De Europese richtlijn is van kracht geworden op 21 juli 2011 en staat bekend onder RoHS II. De richtlijn vervangt richtlijn 2002/95/EU. Voor meer informatie kunt u de EU richtlijn 2011/65/EU downloaden. Informatie die betrekking heeft op de RoHS conformiteit, is verkregen bij onze leveranciers.

Op welke producten is RoHS II o.a. van toepassing?

 • Grote huishoudelijke apparaten
 • Kleine huishoudelijke apparaten
 • IT- en telecomapparatuur
 • Consumentenapparatuur
 • Verlichtingsapparatuur
 • Elektrisch en elektronisch gereedschap
 • Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en regelapparatuur
 • Automaten
 • Andere elektrische en elektronische apparatuur die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt

Vrijwel alle producten op onze website voldoen aan de RoHS II richtlijn. Mocht u voor bepaalde specifieke producten zekerheid willen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verkoop (020 6600 202). Ook voor overige vragen over de RoHS, kunt u met de afdeling Verkoop contact opnemen.

 

REACH Statement (REACH – EC1907/2006)
De REACH-verordening biedt een alomvattend wetgevingskader voor de productie en het gebruik van chemische stoffen in Europa. Volgens deze regelgeving zijn wij geclassificeerd als downstream gebruiker. 

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt daarom bij onze leveranciers. Wij hebben al onze leveranciers gecontacteerd en geïnformeerd over REACH en hen gevraagd aan hun verplichtingen te voldoen die voortkomen uit de regelgeving. 

Advies nodig?

Al onze experts hebben een technische achtergrond. Zij helpen u graag als u vragen heeft of vrijblijvend technisch advies wilt.

Advies