Elektromechanische sluitingen: directe of uitgestelde vergrendeling?

Directe vergrendeling
Directe vergrendeling betekent dat de deur, na ontgrendeling, onmiddellijk weer vergrendelt bij het sluiten. Er is geen tweede stroomsignaal nodig om te vergrendelen. 

 1. De gebruiker geeft zijn pincode in, gebruikt zijn badge of een ander bedieningssysteem.
 2. Het opgewekte signaal deblokkeert de sluiting waardoor de rotor, onder voorspanning van een veer, de deur open duwt (*). Het signaal valt na 50 milliseconden weg, waardoor de sluiting blokkeert en de deur vergrendelt zodra die gesloten wordt.
(*) Op voorwaarde dat de voorspanning voldoende groot is om het gewicht van de deur te overwinnen.
 
automatische vergrendeling

Uitgestelde vergrendeling
Uitgestelde vergrendeling betekent dat de sluiting, na ontgrendeling, niet automatisch vergrendelt: het stroomsignaal wordt gedurende een vooraf ingestelde tijd aangehouden. Pas als het stroomsignaal verbroken wordt, blokkeert de sluiting en zal de deur bij het sluiten vergrendelen.

 1. De gebruiker geeft zijn pincode in, gebruikt zijn badge of een ander bedieningssysteem.
 2. Het opgewekte signaal deblokkeert de sluiting, en blijft gedurende een vooraf ingestelde tijd aanhouden: 
  - Als de rotor voorzien is van een voldoende sterke veer, dan zal de deur openveren door de opgebouwde voorspanning.
  - Is de veer niet krachtig genoeg, dan kan de deur met de hand worden geopend, waarbij de vanger uit de sluiting getrokken wordt. Dit kan een bewuste keuze zijn bij toepassingen waar je niet mag zien dat de deur ontgrendeld is.
 3. Zolang het signaal aangehouden wordt, kan de deur herhaaldelijk geopend en gesloten worden: de sluiting blokkeert niet en de deur is niet op slot.
 4. Pas wanneer het signaal wegvalt, blokkeert de sluiting; de deur kan niet meer worden geopend na het sluiten.
   

uitgestelde vergrendeling