Inbouwadvies en werking gasveren

Inbouwadvies voor gasveren

De keuze voor de juiste gasveer is belangrijk voor het bedieningsgemak en de vormgeving van uw toepassing.

Wij helpen u graag bij de keuze van de juiste gasveer. Door gebruik te maken van ons simulatieprogramma, maken we de juiste berekeningen voor u en worden de verschillende mogelijkheden visueel weergegeven en uitgeprobeerd.

Naast de berekening van de gasveer bestaat er de mogelijkheid om monsters te laten maken waardoor u de werking van de gekozen gasveer in de praktijk kan testen. Hiermee weet u zeker dat de gewenste functionaliteiten worden bereikt en voorkomt u dat u een verkeerde gasveer aanschaft en met onbruikbare voorraden zit.

In onderstaande video deelt Kverneland Group, producent van landbouwwerktuigen, haar ervaring met het gasveren inbouwadviestraject:

De werking van een gasveer
De gasveer is een hydropneumatisch verstelelement en bestaat uit een drukbuis, zuigerstang met zuiger en verschillende aansluitingen. De gasveer is met gecomprimeerde stikstof gevuld, dat met gelijke druk op verschillende zuigerdoorsneden werkt. Daaruit resulteert een kracht in uitschuifrichting. Deze uitschuifkracht kan binnen de fysische grenzen door de juiste afvuldruk exact bepaald worden.

Veerkarakteristiek en F1-waarde
De veerkarakteristiek laat het krachtverloop van de gasveer zien over de gehele slag,van uitgeschoven tot ingeschoven toestand en omgekeerd. Het verschil met mechanische veren is een zeer vlakke, bijna lineaire beweging. De F1-waarde is naast de afmetingen het belangrijkste kenmerk bij de keuze voor een gasveer en wordt in alle STABILUS-documentatie aangegeven. F1 bepaalt de waarde van de veerkracht en wordt 5 mm voor het einde van de uitschuifbeweging gemeten. Het verschil tussen de krachtenlijnen voor in- en uitschuiven, FR, is het resultaat van wrijvingseffecten.
Werking van gasverenGasveren F1-waarde

Snelheid en demping
Een belangrijk voordeel van de gasveer tegenover de mechanische veer is de te definiëren snelheid, waardoor een gedempte verstelling mogelijk is. Twee soorten demping worden onderscheiden:

 • Dynamische dempingGasveren hydraulisch
  De uitschuifsnelheid wordt bepaald door de positionering en diameter van de boringen in de zuiger en door de viscositeit van de gebruikte olie. Bij het inbouwen van de gasveer met de zuigerstang naar beneden beweegt de zuiger tijdens de uitgaande beweging als eerste door het met gas gevulde en dan door het met olie gevulde gedeelte van de drukbuis. Zodra de zuiger in het met olie gevulde gedeelte terecht komt, beweegt de zuigerstang met merkbaar aanzienlijk lagere snelheid.

 • Hydraulische demping
  Hierbij wordt in plaats van boringen in de zuiger een lengtegroef in de drukbuis aangebracht, die als een „By-Pass"functioneert. De geometrie en de lengte bepalen het verloop van de demping. Deze techniek maakt een demping mogelijk die onafhankelijk is van de inbouwwijze van de gasveer.

Gasveren snelheid

 

 

 

 

 

 


Inbouwberekening van een gasveer
Met het STABILUS-inbouwadviesprogramma kan de optimale gasveer voor de specifieke toepassing bepaald worden. Daarvoor zijn de volgende gegevens van belang voor bijv. een klep:

 • Afmetingen en gewicht
 • Te realiseren openingshoek
 • Bevestigingspunten voor de gasveren

Hieruit worden de volgende gegevens afgeleid:

 • de slag A [mm]Gasveren inbouwadvies
 • de totale uitgeschoven lengte B [mm]
 • de uitschuifkracht F 1 [N]
 • de aansluittechniek

In een volgende stap kan dan het gewenste uitschuif- en dempingskarakter vastgesteld worden. Voor een eigen ruwe schatting en selectie van een gasveer uit het standaardprogramma kunnen de volgende berekening en schets gebruikt worden.

Inbouwpositie
Bij voorkeur dienen gasveren (behalve 360° typen) in ruststand met de zuigerstang naar beneden ingebouwd te worden. Dan is een optimale smering, demping en afdichting te garanderen.

Belasting
Om de levensduur te garanderen mag er geen verkeerde belasting zoals buig- en knikbelasting op de gasveer plaatsvinden. Door gebruik te maken van speciale aansluitingen zoals bijvoorbeeld haakse kogelboutverbindingen kan dit opgelost worden.

Bedrijfszekerheid
De goede werking van de gasveer wordt mede bepaald door de oppervlakteruwheid van de zuigerstang en het materiaal van het afdichtingspakket om de gasdruk in de gasveer te behouden. Beschadigingen door mechanische bewerking of lasspetters, evenals vuil of verf op de zuigerstang kunnen de goede werking van de gasveer beïnvloeden.

Temperatuurbereik
Het standaard temperatuurbereik, waarvoor de STABILUS gasveer geschikt is, ligt tussen -30°C en +80°C. Natuurlijk zijn er ook gasveren voor extremere temperaturen beschikbaar.

Levensduur en onderhoud
Gasveren zijn onderhoudsvrij! Gebruik van olie en vetten is niet toegestaan.

Opslag
Als gasveren opgeslagen worden moet de zuigerstang naar beneden gericht zijn. Na een maximale opslagtijd van 6 maanden moeten de gasveren bediend worden.

Verwijderingsvoorschrift
Als de gasveren niet meer gebruikt worden, moeten zij conform de milieu-eisen verwijderd worden. De verwijderingsvoorschriften zijn bij ons op te vragen (STAB-Spec 1000-9375).

Laat u adviseren
Het lijkt eenvoudig, maar het selecteren van de geschikte gasveer en het bepalen van de correcte inbouwwijze is een complexe zaak.

of vraag advies aan onze projectingenieur gasveren via (0)20 660 02 02. We kunnen u ondersteunen bij:

 • het maken van technische berekeningen
 • de beweging nabootsen in ons simulatieprogramma
 • het inbouwen van prototypes op locatie

Advies nodig?

Al onze experts hebben een technische achtergrond. Zij helpen u graag als u vragen heeft of vrijblijvend technisch advies wilt.

Advies