Ontwerpgids blindklinknagels

Blindklinknagels
De POP nagel bestaat uit een holle nagelhuls die gemonteerd is op een metalen trekpen. De verwerking van POP nagels is zeer eenvoudig, omdat ze van één zijde af geplaatst worden. De nagel wordt hiertoe in een geboord of gestanst gat gestoken waarna met gereedschap de trekpen wordt weggetrokken. De trekpen felst de nagel aan de achterzijde (de blinde zijde) om, waardoor er een sluitkop ontstaat. Zodra de te klinken delen op elkaar zijn getrokken breekt de trekpen af ter plaatse van een aangebrachte insnoering. Bij de meeste POP nagels blijft de trekpenkop na het plaatsen in de sluitkop gevat maar vervult verder geen functie in de verbinding.

Ontwerpgids popnagels

Structurele blindklinkbevestigers
Structurele blindklinkbevestigers hebben dezelfde opbouw als POP nagels maar onderscheiden zich door een relatief hoge afschuif­- en treksterkte. Dit wordt bereikt doordat een gedeelte van de trekpen geborgd in de nagel achterblijft en bijdraagt aan de sterkte.

Structurele blindklinkbevestigers

De voordelen van blindklinken:

 • De constructeur heeft veel ontwerpvrijheid, omdat alleen de voorkant van het product bereikbaar hoeft te zijn.
 • Vrijwel alle materialen kunnen met blindklinknagels worden verbonden, omdat alleen de nagel vervormt en er geen warmte vrijkomt.
 • Een technisch en economisch optimale verbinding kan worden gekozen door het zeer grote assortiment blindklinknagels.
 • De te verbinden materialen hoeven niet voorbehandeld of gereinigd te worden.
 • Een oppervlaktebehandeling (bijvoorbeeld een zink of laklaag) wordt niet beschadigd door het blindklinken.
 • De verbinding wordt zeer snel en eenvoudig gemaakt zonder afkoeltijd of uithardingstijd.
 • Verbindingen met een blindklinknagel zijn sterk, uniform en gecontroleerd.
 • Een nabehandeling is niet nodig.

Kortom: In de meeste toepassingen zijn blindklinknagels

 • Kostenbesparend.
 • Kwaliteitsverbeterend.
 • Productietijdbesparend.


Mogelijkheden met blindklinken:

Mogelijkheden blindklinken

Tips voor ontwerpers
Voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van blindklinknagels is het goed om de volgende aspecten in acht te nemen.

Keuze van nagelkopvorm en nageltypeBlindklinknagels kopvormen
Blindklinknagels zijn leverbaar met een standaard platbolkop, een grote platbolkop en een verzonken kop. Voor het bevestigen van zeer dunne plaat of zwakke materialen is het gebruik van nagels met een grote platbolkop aan te bevelen. Voor toepassingen waarbij de nagelkop niet mag uitsteken, kunnen verzonken nagels worden toegepast. Standaard leverbare verzonken nagels zijn op de productpagina's aangegeven door vermelding van het klinkbereik in de desbetreffende kolom. Voor het verzinken moet de bovenste plaat verzonken of gedimpeld (doorgezet) worden.

Popnagels kopvormen

Als de sluitkop aan de zijde van zeer dunne plaat of zwakke materialen komt, verdienen spreidnagels of andere nagels met een grote sluitkop de voorkeur.
Spreidnagels en rozetnagels

Keuze nagellengte en nageldiameter
De dikte van de te bevestigen materialen bepaalt de lengte van de te kiezen nagel. Raadpleeg de desbetreffende productpagina voor het juiste klinkbereik. Bij de meeste POP nagels staat alleen het maximum klinkbereik weergegeven. In dat geval dient het maximum klinkbereik van een kortere nagel als minimum aangehouden te worden. Bij een groot dikteverschil tussen de te verbinden materialen moet de sluitkop bij voorkeur aan de zijde van het dikste materiaal worden gekozen. De constructeur kan de nageldiameter min of meer vrij kiezen aan de hand van de vereiste sterkte. Een diameter die minimaal gelijk is aan dikte van de dikste plaat kan als richtlijn worden aangehouden.

Keuze van nagelmateriaal op basis van galvanische corrosie
Corrosiebestendigheid wordt een steeds belangrijkere eis. Bij corrosie wordt onderscheid gemaakt tussen atmosferische – en galvanische corrosie. Atmosferische corrosie onstaat doordat de (blind)klinknagel in contact komt met stoffen die zich in de lucht of de vloeistof bevinden. Galvanische corrosie wordt veroorzaakt door het potentiaalverschil tussen de metalen die met elkaar in contact zijn. Een groter potentiaalverschil resulteert in een snellere aantasting van het materiaal.

(Blind)klinknagels zijn leverbaar in diverse corrosiebestendige materialen zoals aluminium, roestvaststaal, staal, koper en monel. Monel is een nikkel-koper legering, die in bepaalde omstandigheden beter corrosiebestendig is dan roestvaststaal. Vanuit corrosie oogpunt is het wenselijk dat het materiaal of de oppervlaktebehandeling van de (blind)klinknagel van hetzelfde materiaal vervaardigd is als van de te verbinden delen. Als de (blind)klinknagels om (productie)technische redenen van een ander materiaal vervaardigd moet zijn, kan de beste materiaal combinatie aan de hand van de onderstaande tabel vastgesteld worden.

Gatafmeting
De gatvorm en gatafmeting zijn essentieel voor een goede verbinding. Geponste, eventueel afgebraamde gaten genieten de voorkeur boven geboorde gaten, omdat de gatkwaliteit meestal beter is. De gatafmeting aan de sluitkopzijde is het belangrijkst voor het functioneren van blindklinknagels. Dit geldt met name voor de POP nagels gesloten (IMEX) die aan de blinde zijde gegarandeerd vloeistofdicht zijn, mits de gaten van goede kwaliteit zijn. De gatafmeting onder de nagelkop is minder kritisch. Diverse nageltypen, waaronder multi-grip nagels en spreidnagels, zijn tolerant ten aanzien van de gatdiameter omdat ze een goede gatvullende eigenschap hebben of een grote sluitkop vormen.

Randafstand
In verband met het radiaal uitzetten van blindklinknagels verdient het aanbeveling de nagels niet te dicht (minimaal tweemaal de nageldiameter) bij de plaatrand te plaatsen. De afstand van een nagelkop tot een opstaande rand kan kritisch zijn in verband met de bereikbaarheid met het blindklinkgereedschap.

Sterkte van de blindklinkverbinding
Doorgaans bepaalt de constructeur eerst de minimaal vereiste afschuif- en treksterkte van een verbinding. Afhankelijk hiervan kan worden vastgesteld hoeveel nagels nodig zijn van een bepaald materiaal of van een bepaalde diameter. De sterktewaarden die in de productpagina’s staan zijn indicatief, omdat het plaatmateriaal en de plaatdikte bepalend kunnen zijn voor de sterkte van de verbinding. Deze sterktewaarden zijn verkregen in gestandaardiseerde proefplaten. Bij kritische verbindingen verdient het aanbeveling de sterkte van een verbinding in een representatieve situatie te testen.

Invloed van temperatuur
De invloed van de temperatuur op de afschuif- en treksterktewaarden staat per nagelmateriaal hieronder weergegeven:
Sterkte van de blindklinkverbinding

Advies nodig?

Al onze experts hebben een technische achtergrond. Zij helpen u graag als u vragen heeft of vrijblijvend technisch advies wilt.

Advies